© MADOR - przekładniki niskiego napięcia, przekładniki średniego napięcia, styczniki próżniowe